CV

Unë jam Panorea Koti, logopede. Kam përfunduar studimet e mia Bachelor dhe Master Profesional në degën Logopedi. Eksperienca ime disa vjeçare është ndërtuar falë punës si vullnetare, praktikave dhe punës individuale; të cilat i kam zhvilluar edhe gjatë viteve të studimeve të mia. Njohuritë e mia zgjerohen më tepër në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe në punën me të rinjtë që vijnë nga komunitete të marxhinalizuara, duke qënë pjesë e skuadrave të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare në qytetin e Tiranës.

Për më tepër informacion rreth meje, shkarkoni CV-në këtu.