Author: tdbsupport

Lajmet, Logopedia

Vonesat gjuhësore dhe vonesat në të folur

Çfarë janë vonesa gjuhësore dhe vonesa në të folur? Një fëmijë me vonesë gjuhësore mund të artikulojë fjalë, por mund të jetë i aftë të ndërtojë fjali vetëm me dy gjymtyrë. Një fëmijë me vonesë në të folur mund të përdorë fjalë dhe fjali për të shprehur mendimet e tij, por të tjerët e kanë …

Lajmet, Logopedia

Zhvillimi i të folurit dhe i gjuhës në moshë të hershme

logopedia ne moshe te hershme

Zhvillimi i të folurit dhe i gjuhës nga mosha 0 deri 5 vjeç Kur fëmijët i zhvillojne aftësitë e të folurit dhe gjuhës? Stadet e zhvillimit të të folurit dhe të gjuhës janë të njëjta për të gjithë fëmijët, por mosha se kur këta fëmijë i zhvillojnë këto aftësi mund të variojë. Gjatë kontrolleve rutinë …

Lajmet, Logopedia

Problematikat më të shpeshta të të folurit dhe të gjuhës tek të rriturit

Problematikat më të shpeshta të të folurit dhe të gjuhës tek të rriturit (adultët) Të rriturit mund të hasen me vështirësi në të folur edhe të gjuhës për arsye nga më të ndryshmet. Problematikat më të shpeshta të të folurit janë: Apraksia Apraksia është një çrregullim motor i të folurit. Mesazhet që nga truri për …

Lajmet, Logopedia

Çfarë është Logopedia?

Cfare eshte logopedia

Çfarë është Logopedia? Logopedia është një fushë e cila praktikohet nga specialistë të quajtur logopedë, të cilët janë të aftë të vlerësojnë, diagnostikojnë dhe trajtojnë çrregullime të komunikimit, çrregullime konjitive, çrregullime të zërit dhe të gëlltitjes. Logopedia fokusohet tek përmirësimi i të folurit të fëmijëve e të të rriturve dhe tek përmirësimi i aftësive për …