Tag: vonesa ne te folur

Lajmet, Logopedia

Vonesat gjuhësore dhe vonesat në të folur

Çfarë janë vonesa gjuhësore dhe vonesa në të folur? Një fëmijë me vonesë gjuhësore mund të artikulojë fjalë, por mund të jetë i aftë të ndërtojë fjali vetëm me dy gjymtyrë. Një fëmijë me vonesë në të folur mund të përdorë fjalë dhe fjali për të shprehur mendimet e tij, por të tjerët e kanë …

Lajmet, Logopedia

Çfarë është Logopedia?

Cfare eshte logopedia

Çfarë është Logopedia? Logopedia është një fushë e cila praktikohet nga specialistë të quajtur logopedë, të cilët janë të aftë të vlerësojnë, diagnostikojnë dhe trajtojnë çrregullime të komunikimit, çrregullime konjitive, çrregullime të zërit dhe të gëlltitjes. Logopedia fokusohet tek përmirësimi i të folurit të fëmijëve e të të rriturve dhe tek përmirësimi i aftësive për …